One of Norway's leading experts on China, Knut Sørlie, joined us for this podcast episode. Listen to the episode and hear what he and Rina Sunder have to share when it comes to the questions: 


2020 har vært et markant vanskelig år for de to landene. Den pågående Himalaya-grensekonflikten har ført til bilaterale krise. India har begrenset kinesiske investeringer i India og utestengt hundrevis av kinesiske mobilapplikasjoner som zoom og tiktok. India er fortsatt avhengig av kinesiske varer, men trapper veldig opp At manirbhar Bharat Abhiyaan or Self-reliant India campaign ble lansert i fjor. Dette betyr at landenes handels- og investeringsforbindelser kanskje aldri blir de samme.

India pleide å operere med 5-årsplaner. Men planleggingskommisjonne ble oppløst i 2014. Dette er noe Modi offetnliggjore i sin tale på Indias nasjonaldag i 2014. Etter oppløsingen er det ikke laget flere formelle planer for økonomien, men det ble laget en fem års forsvarsplan. I lang tid hadde det vært en oppfattelese at sentral planlegging ikke fungerer i et så mangfoldig og stort land som India. 29 delstater og 7 unionsterritorier. Planleggingskommisjonen som ble erstattet av NITI Aayog. Det er viktig å merke seg at dokumentene til NITI Aayog ikke har noen økonomisk rolle. De er bare retningslinjer for regjeringen.

India hoppet til 63. posisjon i Verdensbankens rapport Ease of Doing Business 2020. I 2019-rapporten hadde India forbedret sin rangering på seks av de ti parametrene knyttet til å starte og drive forretning i et land. I 2010 til sammenligning var India på 133. plass. 

Begrepet Atmanirbhar Bharat har blitt brukt i forhold til å gjøre India "til en større og viktigere del av den globale økonomien", med mål om å føre en politikk som er 

Andre temaer som ble snakket om i denne podcasten er:

Det Moderne India - Org.nr. 924 785 381
Copyright © 2024 All Rights Reserved
Designed and developed by Finalize IT
envelopelinkcrossmenuarrow-leftarrow-rightquestion-circle